Anusiia, strona 6

53 teksty – auto­rem jest Anu­siia.

Błąkam się po roz­drożach włas­nych myśli... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2010, 16:14

Czy w dzi­siej­szych cza­sach in­stnieje jes­cze praw­dzi­wa miłość? Dla ludzi pragnących kochać is­tnieć będzie zawsze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2010, 18:54

Jes­teś jak lód
Kiedy oka­zuję Ci cho­ciaż od­ro­binę ciepła rozpływasz się...zni­kasz
a ja zos­taję sa­ma ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2010, 15:32

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność