Anusiia, strona 5

53 teksty – auto­rem jest Anu­siia.

Nie war­to roz­myślać nad tym co by było gdy­bym zro­bił/a inaczej.Nie zadręczaj­my się.Przeszłości i tak nie zmieni­my.
Cho­ciaż cza­sami bar­dzo byśmy chcieli... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2010, 18:16

Kiedy kocha się tak nap­rawdę czys­ta i niewinną miłością prag­nie się wyłącznie dob­ra dru­giej oso­by. .Na­wet jeśli miało by się to wiązać z naszym bólem i cier­pieniem.
Bo miłość jest całko­wicie poz­ba­wiona egoizmu.
Tyl­ko fałszy­wa miłość mówi "kocham cię" wiec mu­sisz ze mną być, ona nie liczy się z uczu­ciami dru­giej strony... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 marca 2010, 18:32

Kiedy kocha się tak nap­rawdę czys­ta i niewinną mi­lością prag­nie się wyłącznie dob­ra dru­giej oso­by. .Na­wet jeśli miało by się to wiązać z naszym bólem i cier­pieniem. Bo miłość to prag­nienie dob­ra dla oso­by, którą się kocha . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2010, 16:26

Chciała by było tak jak kiedyś. Chciała by pi­sał do niej lis­ty miłos­ne i za­bierał na ro­man­tyczne spa­cery w blas­ku gwiazd. Chciała by szep­tał jej czu­le słówka do ucha.
Nies­te­ty ma­my XXI wiek. Dziś wie ze może się je­dynie spodziewać smsa lub wiado­mości na gg. Dziś to wszys­tko zastępu­je krot­ka wiado­mość w sty­lu "jak le­ci?"
Przyk­re jest ze ro­man­tyzm daw­nych lat prze­minął ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 marca 2010, 16:59

Chwi­la to tyl­ko nieok­reślo­na ilość czasu.
Może być piękna może też być straszna. Ale to tyl­ko chwi­la, nieok­reślo­na ilość czasu... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2010, 15:30

Miłość da­je siłę a jed­nocześnie za­daje ból ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 marca 2010, 13:30

Kiedy widzę uśmiech na Twej twarzy wte­dy wiem,że niewiele już pot­rze­ba mi do szczęścia.


Chciałabym jeszcze tyl­ko aby ten uśmiech skiero­wany był do mnie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 marca 2010, 15:07

Ma­gia to blask Twoich oczu.Oczu pełnych ra­dości i miłości.
Ma­gia to uśmiech rozświet­lający Twą twarz.
Ma­gia to Ty. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 marca 2010, 15:58

Jej niep­rze­nik­niona twarz prze­rażała. Mówi­li,że jest zim­na, pus­ta i wy­rafi­nowa­na. My­lili się.W głębi duszy była jak bez­radne,za­gubione w świecie dziec­ko. Pot­rze­bowała tyl­ko od­ro­binę miłości. Pot­rze­bowała ko­goś kto pop­ro­wadzi ją przez życie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 marca 2010, 18:19

Mój świat? Mój świat to książki. Kiedy czy­tam czuję się tak jak­bym była jedną z bo­hate­rek. Czuję, że ktoś mnie ro­zumie. Czuję,że jes­tem jedną z nich.
Nies­te­ty wygląda na to,że zro­zumieć mnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2010, 17:13

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność