Anusiia, poezja

2 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Anu­siia.

"Kłamstwo"

Ciepło i szczęście, ra­dość i miłość
Cały czas,
Zwykła zwykłość.
Tak było dotychczas,
Póki nie Two­je krętactwo,
Które ra­ni tak bardzo.
Two­je zna­ne mi nieuc­two na błędach,
Nie pot­ra­fisz, nie opa­nowy­wujesz tego.
A dlaczego?
Bo cze­kasz na coś sytego,
By zos­ta­wić i pożucić,
Skłamać, później wrócić.
Uda­wać, że nic się nie stało
I na­wet nie wie­dzieć, jak bar­dzo mnie to bolało.Również autor­stwa An­ge­liki.M ;* 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 marca 2010, 22:01

"Samotność"

Z każdym dniem,
Przed snem, po śnie,
Roz­ma­wiam o To­bie z Bogiem.
Proszę o Ciebie, tak jak o niez­wykłe danie,
Da­nie naj­lep­sze, da­nie, które jest jedyne
Na całym świecie.
Nie o zwykłe, nie o niejedyne.
Wciąż w locie,
Nie mogę nic zrobić.
Ser­ce przes­ta­je bić,
Zaczy­nam gnębić
Samą siebie.
A to wszys­tko dlatego,
Że nie mam Ciebie...Autor­stwa mo­jej ku­zyn­ki An­ge­liki.M ;* 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 marca 2010, 00:06

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność