Anusiia, teksty z maja 2010 roku

6 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Anu­siia.

Mo­noto­nia może za­bić na­wet naj­mniej­sze ra­dości scho­wane głębo­ko na dnie nasze­go ser­ca ... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 26 maja 2010, 17:58

Po­wie­dział, że jes­tem sta­roświec­ka, po­wie­dział, że mo­je poglądy równają się poglądom je­go bab­ci . 
A może ja po pros­tu nie pa­suję do tych czasów? Może moi rówieśni­cy- młodzież XXI wieku są dla mnie zbyt śmiali i ekstrawaganccy? 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 maja 2010, 23:44

Spójrz w me oczy a zo­baczysz ot­warte drzwi do me­go wnętrza ... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 14 maja 2010, 15:07

Wiosen­ny pod­much wiat­ru przy­nosi ze sobą wspom­nienia ... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 12 maja 2010, 21:10

Cień przeszłości wciąż za mną podąża . 
Cho­ciaż bar­dzo bym chciała nie pot­ra­fię za­pom­nieć ...
Przep­raszam ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 maja 2010, 15:57

Gwiez­dny pył miłości rozświet­lił dziś niebo w mym sercu. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 maja 2010, 19:51

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność