Anusiia, teksty z lipca 2010 roku

4 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Anu­siia.

Cza­sami trze­ba odłożyć uczu­cia na bok... Życia nie da się przeżyć wyłącznie emoc­jo­nal­nie ... Cza­sami mu­simy spoj­rzeć trzeźwo na świat ... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lipca 2010, 17:16

Pat­rzyła w je­go szma­rag­do­wo-zielo­ne oczy i wie­działa, że już nig­dy nie po­kocha in­nych . Mi­mo to po­wie­działa "żegnaj". Wiel­ka łza po­toczyła się po jej bla­dym po­liczku, ale ona wie­działa, że wszys­tko się kiedyś kończy ... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 lipca 2010, 18:46

Weź mnie za rękę i zap­ro­wadź w ot­chłań szczęścia ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 lipca 2010, 11:59

Jest kac, była im­pre­za ... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 lipca 2010, 11:34

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność